دبستان دخترانه پروین اعتصامی

دبستان دخترانه پروین اعتصامی

رزومه دبستان غیردولتی پروین اعتصامی _تاسیس در سال ۱۳۸۱ و درخشش در تمامی سالهای فعالیت در سطح استان قم _اولین مدرسه ی هوشمند _ متعهد به اموزش و پرورش دانش آموزان بر اساس اهداف ساحت های هقتگانه _ برگزاری المپیادهای علمی در تمام سطوح _ موفقیت در آزمون های سمپاد _ استفاده از سالن ورزشی برای بالابردن سطح امادگی جسمانی دانش آموزان